NATUR-PACK certifikát

 22.06.2022

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly NATUR-PACK, a. s. vydala Certifikát za rok 2021 obci FORBASY IČO: 00329851. Obec FORBASY v spolupráci s OZV NATUR-PACK, a.s. prispela k zlepšeniu životného prostredia 16 300 kg vytriedeného odpadu, čo predstavuje 35,75 kg na obyvateľa.

1 2 ... 19