Inflačná pomoc UPSVaR

 13.07.2022

Dovoľujem si Vás touto cestou požiadať o spolupráci pri poskytovaní informácii Vašim občanom ohľadom inflačnej pomoci, ktorú v tomto období poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Inflačná pomoc je upravená nariadením vlády 160/2022 Z.z..

K tejto problematike Vám zasielam v prílohe leták, ktorý by bolo vhodné z Vašej strany zverejniť na úradnej tabuli mesta alebo obce, resp. iným spôsobom v mieste obvyklom pre Vašich občanov.

Podrobnejšie informácie o inflačnej pomoci získate na:  https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

Ing. Anna Pružinská

Riaditeľka odboru | Odbor sociálnych vecí a rodiny

Urad prace


1 2 ... 19