Bezplatné dlhové poradenstvo v Starej Ľubovni

 10.10.2022

Sme štátom zriadená inštitúcia, ktorá poskytuje BEZPLATNÉ poradenstvo ľuďom v nepriaznivej finančnej situácii, teda aj v oblasti finančných dlhov (napr. dlh na zdravotnom, sociálnom poistení, omeškané úverové splátky, alebo platby nájomného, energií, či komunálneho odpadu). Náš tím je zložený zo skúsených odborníkov – ekonóma, právnika a psychológa.

Ak máte vo svojej firme alebo okolí ľudí, ktorých by sa to mohlo týkať, prosíme Vás o sprístupnenie informácie o našich službách.


1 2 ... 19