Pozvánka na pietny akt kladenia vencov a posvätenie pamätníka padlým obetiam 1. a 2. svetovej vojny

 10.11.2022

P O Z V Á N K A

Obec Forbasy Vás srdečne pozýva na

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV

a

POSVÄTENIE  PAMÄTNÍKA

padlým obetiam 1. a 2. svetovej vojny

dňa 11.11.2022.

Spomienka sa začne svätou omšou v kostole sv. Doroty  

o 13:00 hodine.

Posviacka pamätníka obetiam 1. a 2. svetovej vojny

o 13:45 hodine

na obecnom cintoríne vo Forbasoch.1 2 ... 19