Pozvánka na vianočnú besiedku s burzou

 13.12.2022

Srdečne Vás pozývame

na vianočné vystúpenie deti

z Materskej školy  Forbasy

spojené s vianočnou burzou, ktoré

 sa uskutočnia

dňa 18.12.2022 o 15:00  hod.

v Kultúrnom dome

vo Forbasoch.1 2 ... 19