Súťaž AMFO 2023

 15.02.2023

Súťaž AMFO 2023

OKRESNÁ SÚŤAŽ Amatérskej fotografie 2023 - AMFO,
ktorej uzávierka súťažných prác je do 10. MARCA 2023

Propozície nájdete v prílohe a na našej webovej stránke:
www.osvetalubovna.sk

Vytlačené súťažné fotografie doručte najneskôr do: 10. marca 2023 na adresu:
Ľubovnianske osvetové stredisko
Námestie generála Štefánika 5
064 01 Stará Ľubovňa


Oblálku označte prosím heslom: AMFO 2023


Viac info: 0907113757, Repková, Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni


1 2 ... 19