SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pravidlá zberu objemového a nebezpečného odpadu

 19.04.2024

ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV A NEBEZPEČNÝCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ

DVAKRÁT ROČNE.

___________________________________________________________________________

Pravidlá zberu:

 

OBJEMNÝ ODPAD

  1. Objemný odpad je taký, ktorého rozmer je väčší, ako bežná zberná nádoba na komunálny odpad. Do objemného odpadu patrí napr. rozobratý starý nábytok, rozobraté postele, sedačky, kreslá, koberce, podlahoviny, matrace, dvere, drevené okenné rámy bez skla, bicykle, kolobežky, umývadla, vane, WC misy a pod.

 

  1. V prípade, ak je v obci pristavený VOK na Objemný odpad, nepatrí sem stavebný odpad, bioodpad zo záhrady, elektroodpad (chladničky, televízory, práčky), bežne zbieraný vytriedený komunálny odpad (papier, kartón, sklo, plasty, kovy), pneumatiky, nebezpečný odpad (oleje, plechovice z farieb, riedidiel atď.).

 

  1.   Odpad vyložte večer pred dňom zberu alebo ráno do 6.00 hod. v deň zberu k zbernej nádobe na komunálny odpad.

 

  1.   Starý nábytok rozoberte na menšie časti, aby zaberal čo najmenší objem, kovania nemusíte odstrániť.

 

  1.   Nevykladajte odpad, ktorý nepatrí do objemného odpadu, zberové tímy vám ho neodvezú.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

 

  1. Elektroodpad (chladničky, televízory, práčky a iný elektroodpad z domácností). Odpad vykladať vcelku, nie rozobratý.

 

  1. Farby, riedidlá, motorové oleje, obaly z olejov a farieb, žiarivky, batérie a akumulátory, alkalické batérie.

Obaly z farieb  a olejov vykladať vo vreci samostatne.  Farby, riedidlá vykladať v pôvodných obaloch. Motorové oleje vykladať v bandaskách od olejov, nie vo veľkých sudoch.

 

  1. Do nebezpečného odpadu nepatria obaly z farieb riediteľných vodou, obaly znečistené potravinami, liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, biologicky rozložiteľný odpad

Zoznam aktualít: