SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obnova hradu Ľubovňa - rekonštrukcia severovýchodnej steny hradby, III. nádvoria a rozsiahlej údržbe areálov expozícií múzea

 30.10.2023

Obnova hradu Ľubovňa - rekonštrukcia severovýchodnej steny hradby, III. nádvoria a rozsiahlej údržbe areálov expozícií múzea je HRAD a SKANZEN v danom období uzatvorený.

V roku 2011 došlo k zrúteniu časti severovýchodnej hradnej fortifikácie na hrade Ľubovňa, čo spôsobilo havarijný stav tejto významnej kultúrnej pamiatky. Miesto pádu hradného múru sme začali diagnostikovať a zároveň hľadať riešenia, ako havarijný stav odstrániť a hradný múr zachrániť. Zistili sme však, že pádom múra sa odhalila časť pôvodných vojenských historických kasární zo 17. storočia, o ktorých sme mali dôkazy z dobových záznamov. Pri archeologických vykopávkach bolo nájdených viacero zaujímavých artefaktov - kachlice, strelivo, riad ale napr. aj hracia kocka. Výskum odhalil základy kasární, obytné priestory a zachované delové strieľne.

V súčasnosti hradba a významná archeologická lokalita naďalej podliehajú rozsiahlej deštrukcii. Našou snahou je v rámci projektu nádvorie, celú archeologickú lokalitu, severovýchodný múr, ale aj hradnú studňu resp. cisternu zachrániť. Projekt umožní prezentovať historické vojenské kasárne formou stálej expozície s využitím moderných digitálnych technológii.

Podkladom k záchrane celej lokality je vypracovaná projektová dokumentácia, ktorej predchádzalo vypracovanie inžiniersko - geologického prieskumu územia v okolí hradnej studne, prieskum a statické posúdenie zachovaných častí murív hradby a odkrytých nálezov kasární na 3. nádvorí.

Súčasťou projektu je vytvorenie sokoliarskeho dvora spojeného s prezentáciou umenia dravých vtákov a ich využitia na AVES terapiu. V oblasti rozvoja cestovného ruchu je súčasťou projektu prezentácia dobových hradných remesiel.

 

 

 

Finančne podporilo MK SR, Program 1 Obnovme si svoj dom: 650 000 € Spolufinancovanie Prešovského samosprávneho kraja: 567 500 €

 

Zoznam aktualít: