English
Zmenšiť textZväčšiť text

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Forbasy.

 05.06.2023