English
Zmenšiť textZväčšiť text

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - "MK a IS pre IBV Za hostincom; SO 510 00 Vodovod, SO 501 00 Splašková kanalizácia Vyvesené: 12.10.2021 Zvesené: 02.11.2021

 12.10.2021