English
Zmenšiť textZväčšiť text

OZNÁMENIE o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia verejnou vyhláškou Vyvesené: 22.10.2021 Zvesené: 06.11.2021

 22.10.2021