English
Zmenšiť textZväčšiť text

Revitalizácia centra obce Forbasy

 31.05.2021

Projekt rieši Revitalizáciu centra obce Forbasy v dvoch vetvách „A“ a „B“.

V mesiaci jún začneme s Revitalizáciou centra obce Forbasy VETVY A.

V rámci realizácie sa bude sa robiť úprava uličného priestoru pozdĺž štátnej cesty od čísla domu 24  smerom ku kostolu.

Touto obnovou obec nadobudne atraktívnejší charakter a pribudne oddychová zóna.

Originál mapa je k nahliadnutiu na obecnom úrade.