English
Zmenšiť textZväčšiť text

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 29.11.2022