English
Zmenšiť textZväčšiť text

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 31.05.2023