English
Zmenšiť textZväčšiť text

VZN č.1/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Forbasy

 23.03.2022