English
Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jaroslav Girgoško, Gabriela Girgošková, Vyvesené: 25.11.2021 Zvesené:

 25.11.2021