English
Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Juraj Selep, Vyvesené: 25.11.2021 Zvesené:

 25.11.2021