English
Zmenšiť textZväčšiť text

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

 17.05.2022

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.