English
Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Mária Kaslová, Vyvesené: 25.11.2021 Zvesené:

 25.11.2021